Veilig werken met de heftruck

Voor U verzorgd, Cursus “Veilig werken met de heftruck”

De werkgever is er volgens de Arbo wetgeving verantwoordelijk voor werknemers die een mobiel arbeidsmiddel met een eigen aandrijving bedienen. Bijvoorbeeld een vorkhefheftruck, reachtruck, minigraafmachine, elektrische pallettruck. Zij dienen te beschikken over een specifieke deskundigheid volgens art. 7 17c lid 1 van het Arbobesluit.

Het begrip specifieke deskundigheid is m.u.v. het hijsbewijs door de wetgever niet gedefinieerd. Analoog aan het BMWT Keur is er een BMWT Train ontwikkeld waarbinnen trainingsprogramma’s ontwikkeld worden zodanig dat daarmee de Arbo verantwoordelijkheden van de werkgever worden geborgd. In deze notitie worden eerst de Arbo-verantwoordelijkheden van de respectievelijke marktpartijen geïnventariseerd.

Aansluitend worden de uitgangspunten van het BMWT Train geschetst. Vervolgens wordt aangegeven op welke punten de kwaliteit van het systeem wordt geborgd. Hierbij kunnen wij een cursus verzorgen geheel op maat van uw bedrijf, die voldoet aan de gestelde eisen.

Bel voor meer info of een offerte 088-0606088 en vraag naar
Leon Janssen of stuur een e-mail naar opleidingen@ages.nl.

Keurmeester Batterijlader NEN3140

In November 2014 is door 12 werknemers van Ages Heftruck Service deelgenomen aan de cursus Keurmeester Batterijlader NEN3140.

Tijdens de cursus werden de volgende onderwerpen behandeld: periodieke controle NEN 3140, veiligheid van elektrische arbeidsmiddelen, gebruik meetinstrumenten, visuele inspectie van laders, metingen aan laders en rapportage. Alle 12 werknemers hebben de cursus afgerond met een theoretische eindtoets met positief resultaat.